Här kan du läsa om hur vi kategoriserar olika rykten.

Har du något du vill berätta om? Kontakta oss!

Vi skiljer på nyheter som är officiella och nyheter som nått oss via rykten. Rykten har vi valt att kategorisera enligt nedan.

Kom ihåg att rykten är och förblir rykten, oavsett källa!

 

[DN1]

Ryktet på gatan. Obekräftad källa. Ryktet kommer från en enda källa. Dessa rykten är tänkbara men kan inte bekräftas av säkra källor eller från två separate källor.

 

[DN2]

Information från distributör, affär eller säkra källor. Information i denna kategori är oftast sanna, men delar av informationen kan vara felaktig eller saknas.

Exempel : Destilleri A skall släppa en 15-årig whisky i september 2018.

Detta betyder att exemplet kan vara felaktig vad gäller vilken månad släppet sker i samt att information saknas om det är en begränsad upplaga.

 

[DN3]

Information i kategori DN3 kommer från källor är ofta direkt från destillerierna eller källor på något vis anknutna till destillerierna.