Din whisky i din hemförsäkring!

Vad säger försäkringsbolagen om din whisky ur ett försäkringsperspektiv och vad gäller om olyckan är framme?

Vi har pratat med tre av de största försäkringsbolagen i Sverige och ställt frågan till dem hur whisky hanteras under deras hemförsäkringar. Nedan finner du en väldigt kort jämförelse mellan tre av de största försäkringsbolag, föga förvånande är reglerna snarlika men klara skillnader finns.

Oavsett försäkringsbolag så ta några minuter och diskutera med ditt försäkringsbolag om just din situation så att du inte står där när tjuven eller olyckan varit framme och behöver ta diskussion då om dina dyrgripar.

 

Länsförsäkringar

Whiskysamling som totalt underskrider 300.000:- behöver inte försäkras särskilt eller uppges vid nyteckning. Whiskysamling som överskrider 300.000:- ska försäkras enskilt som en samlingsförsäkring.

Vid stöld eller olycka värderas whiskyn till marknadsvärde, separat drulleförsäkring behövs vid olycka om den inte ingår som standard i hemförsäkringen.

Kvitto är bästa dokumentationen vid stöld eller olycka men annan dokumentation kan vara tillräcklig såsom bilder m.m.

Inga krav på lås eller larm utöver vad man normalt kräver i hemförsäkringen om whiskysamlingen har ett totalt värde underskridande 300.000:-. Tecknas tilläggsförsäkring om värdet överskrider 300.000:- finns särskilda krav på lås för bland annat fönster och altandörrar samt larm som inspekteras på plats.

Vi har pratat med Länförsäkringar Älvsborg, och enligt dem själva så skiljer sig reglerna över detta område inte mellan de olika länsbolagen.

 

Folksam

Hemförsäkringen täcker lösören med värde upp till 1.500.000:- som standard.

Enstaka föremål som är stöldbegärliga får inte överstiga 80.000:-, om så är fallet måste dessa meddelas till Folksam och försäkras separat. Detta innebär att om man har whisky till ett marknadsvärde om 1.500.000:- och varje flaska är värd 1:- så behövs ingen tilläggsförsäkring eller dylikt utan det är det enskild objektets värde som avgör.

Vid stöld eller olycka värderas whiskyn till marknadsvärde, separat drulleförsäkring behövs vid olycka om den inte ingår som standard i hemförsäkringen.

Kvitto är bästa dokumentationen vid stöld eller olycka med annan dokumentation kan vara tillräcklig såsom bilder m.m.

Inga krav på lås eller larm utöver vad man normalt kräver i hemförsäkringen. Tecknas tilläggsförsäkring kan särskilda regler förekomma.

 

IF

Hemförsäkringen täcker lösören med värde upp till 1.500.000:- som standard.

Whisky går under lösöresbeloppet vid stöld, dock måste ”dyrare” flaskor anges. Vad som menas med ”dyrare” flaskor kunde man inte gå in på, så för säkerhets skull informera dem om dina dyrare flaskor.

Vid stöld eller olycka värderas whiskyn till marknadsvärde, separat drulleförsäkring behövs vid olycka om den inte ingår som standard i hemförsäkringen.

Kvitto är bästa dokumentationen vid stöld eller olycka med annan dokumentation kan vara tillräcklig såsom bilder m.m.

Inga krav på lås eller larm utöver vad man normalt kräver i hemförsäkringen. Tecknas tilläggsförsäkring kan särskilda regler förekomma.

 

Trygg-Hansa

Kundtjänst kunde inte svara på frågorna direkt via telefon utan lovade att återkomma via mail. Två samtal till kundtjänst till två olika kundtjänstmedarbetare men inget svar från någon av dem.

 

Vi har pratat med försäkringsbolagen vid två olika tillfällen och med två olika medarbetare för respektive försäkringsbolag för att eliminera eventuella felaktigheter. Samtalen har skett i början av maj 2018.

 

1 Comment

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*