H?r kan du l?sa om hur vi kategoriserar olika rykten.

Har du n?got du vill ber?tta om? Kontakta oss!

Vi skiljer p? nyheter som ?r officiella och nyheter som n?tt oss via rykten. Rykten har vi valt att kategorisera enligt nedan.

Kom ih?g att rykten ?r och f?rblir rykten, oavsett k?lla!

 

[DN1]

Ryktet p? gatan. Obekr?ftad k?lla. Ryktet kommer fr?n en enda k?lla. Dessa rykten ?r t?nkbara men kan inte bekr?ftas av s?kra k?llor eller fr?n tv? separate k?llor.

 

[DN2]

Information fr?n distribut?r, aff?r eller s?kra k?llor. Information i denna kategori ?r oftast sanna, men delar av informationen kan vara felaktig eller saknas.

Exempel : Destilleri A skall sl?ppa en 15-?rig whisky i september 2018.

Detta betyder att exemplet kan vara felaktig vad g?ller vilken m?nad sl?ppet sker i samt att information saknas om det ?r en begr?nsad upplaga.

 

[DN3]

Information i kategori DN3 kommer fr?n k?llor ?r ofta direkt fr?n destillerierna eller k?llor p? n?got vis anknutna till destillerierna.